15. maj 2017

GHH Fjernvarme sænker prisen igen

GHH Fjernvarme sænker prisen igen
Prisen på 400 kr./MWh er den laveste i værkernes historie

Efter næsten 9 års ansættelse har driftsleder Thorkild Ravn-Nielsen, valgt at gå på efterløn, og Thorkild forlader 3 teknisk velfungerende værker, som kan levere varme til forbrugerne til en rigtig god pris.
Bestyrelsen vil gerne takke Thorkild for det særdeles gode samarbejde gennem årene.

I sommeren 2015 fik GHH Fjernvarme bygget 3 nye flisværker i Genner, Hellevad og Hovslund.
Bestyrelsen havde forventet at spare en del udgifter til brændsel med disse nye flisværker. Derfor blev varmeprisen også sænket til 425 kr./MWh. Denne pris fortsatte også fra 1. juli 2016.

Det har nu vist sig, at de nye flisværker faktisk kører bedre end forventet, og GHH’s Repræsentantskab har derfor besluttet, at varmen for det indeværende regnskabsår bliver afregnet med kun 400 Kr. i stedet for 425kr/MWh.

Bestyrelsen forventer, at resultatet for det regnskabsår vi er i gang med bliver så positiv, at varmeprisen på 400 kr./MWh også kan fortsætte i det nye regnskabsår.

GHH Fjernvarme har ansat Anders Ravn-Nielsen, som ny driftsleder. Anders har været ansat et stykke tid sammen med Thorkild, for at have en mulighed for at sætte sig ind i arbejdsgangen på værkerne, og Thorkild vil i en periode også stå til rådighed i ferieperioder m.m.


Formand Kjeld Andresen siger tak for det gode samarbejde til driftsleder Thorkild Ravn-Nielsen