30. juni 2018

Fjernaflæsning af målere

Fra den 1. juli 2018 overtager vi selv administrationen af Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. Det betyder, at der for dig som kunde vil være nogle ændringer, som vi vil beskrive for dig her under.

Fjernaflæsning af målere:
Vi fjernaflæser fra d.d. alle måler på månedsbasis, når systemet er oppe at køre vil der være muligt at se månedsforbrug via. www.eforsyning.dk/ghh
Vi aflæser målerne med henblik på optimering af ledningstabet, og for at observere evt. fejl på målere.

Faktura og betalingsservice:
I forbindelse med overtagelsen af administrationen har det ikke været muligt at overføre den nuværende aftale med BetalingsService fra Syd Energi, derfor vil det være nødvendigt at tilmelde den første opkrævning, til betalingsservice.

I August vil der grundet omlægningen komme både en årsopgørelse for 2017/18, fra Syd Energi og en 1.a conto regning fra os for varmeåret 2018/19. Vi undskylder det bøvl det måtte medføre vores andelshavere.

Administration og Flytning:
Hvis du/I fremadrettet har spørgsmål omkring din varmeopkrævning eller lignende skal du/I kontakte vores administration. Det er også her informationer omkring flytning, navneændring og væsentlige ændringer i forbrug mv. skal meddeles.

Der er mulighed for at ringe på telefon 74 66 90 85, indtaste i eForsyning (koden bliver tilsendt med 1. a conto regning), maile på info@ghh-fjernvarme.dk eller at møde personligt op på kontoret, Surbækvej 10, Hellevad, 6230 Rødekro.

Kontoret er åben mandag til torsdag i tidsrummet kl. 9.00-13.00, eller efter aftale.

Har du akut behov for hjælp, kan vagten altid kontaktes hele døgnet på tlf. 74 66 90 85.Vi glæder os til at servicere jer, og hjælpe jer med jeres evt. problemer.