5. april 2019

Varsling om prisstigning af fjernvarme

Kære forbruger
Varmeåret 2018/19 er desværre ikke gået, som vi havde forventet økonomisk.

Vi var ved budgetlægningen opmærksomme på, at det meget omtale grundbeløb delvist ville bortfalde 1. januar 2019. Men grundet den meget varme og tørre sommer har elprisen også været høj, hvilket har resulteret i at vores variable grundbeløb i efteråret 2018, har givet 830.000 kr. mindre end forventet.

Vores brændselspriser er pr. 1. januar 2019 steget, grundet den varme sommer og manglen på halm, hvilket vi forventer giver et merforbrug på ca. 100.000 kr. ved regnskabsafslutning den 30. juni 2019.

Vi har gjort hvad der har været muligt for, at reducere vores omkostninger, ved blandt andet at finjustere vores flis anlæg, reducere varmetabet samt forsøge os med andre brændselstyper. Sidstnævnte har dog ikke givet gode resultater.

Alt i alt forventer vi at gå ud af regnskabsåret 2018/19 med et underskud (underdækning) på ca. 960.000 kr., og ser os derfor nødsaget til at hæve prisen til et niveau på ca. 585-605 kr./MWh, fra varmeåret, der starter den 1. juli 2019.

Prisen ligger til godkendelse hos Forsyningstilsynet, og er derfor ikke endeligt fastlagt.

Med venlig hilsen
Bestyrelse og personale
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a.