26. juni 2019

Afgørelse fra Forsyningstilsynet
Kære forbruger

Som varslet i april måned, er varmeåret 2018/19 desværre ikke gået, som vi havde forventet økonomisk og vi får dermed et underskud (underdækning). Dette underskud skal vi have hentet hjem over de næste 2 år.

Vi fremsendte den 9. april 2019 en ansøgning til Forsyningstilsynet, hvor vi anmodede om muligheden for at fordele underskudet over en 4-årig periode, frem til 30. juni 2023. Denne anmodning blev fra Forsyningstilsynet delvist afvist den 19. juni 2019. I deres afgørelse afviste de afviste en 4-årig periode, men samtidig gav os lov til at fordele underskudet over en 2-årig periode.

Da man, ifølge Forsyningstilsynets regler skal varsle en væsentlig prisstigning med 3 måneder, og I, som forbrugere, først har fået information om dette i 1. uge i april, vil vi være nødt til at have forskellige priser i varmeåret 2019/20.

For at gøre afregningen af de to priser, så smertefrit som muligt, har vi lavet en fjernaflæsning af jeres måler den 10. juli 2019. Denne aflæsning vil fremgå af jeres årsopgørelse til næste år med en pris på 425,00 kr pr MWh (inkl. moms) for forbruget i perioden 1. juli 2019 - 10. juli 2019.

Forbruget resten af året vil blive afregnet til den højere takst på 650,00 kr. pr MWh (inkl. moms).

Vi forventer at varmeprisen i varmeåret 2020/21 vil ligge uændret på 650,00 kr. pr MWh (inkl. moms), hvorefter vores prognoser viser, at prisen vil falde til under 600,00 kr. pr MWh (inkl. moms).


Med venlig hilsen
Bestyrelse og personale

Genner, Hellevad & Hovslund
Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a.