11. marts 2020

Kontoret er lukket

For at sikre vores forsyningssikkerhed, er vores fysiske kontor lukket, for at hindre internt smitte.

Men i kan som altid kontakte os på 74669085 

30. juni 2018

Fjernaflæsning af målere

Fra den 1. juli 2018 overtager vi selv administrationen af Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. Det betyder, at der for dig som kunde vil være nogle ændringer, som vi vil beskrive for dig her under.

Fjernaflæsning af målere:
Vi fjernaflæser fra d.d. alle måler på månedsbasis, når systemet er oppe at køre vil der være muligt at se månedsforbrug via. www.eforsyning.dk/ghh
Vi aflæser målerne med henblik på optimering af ledningstabet, og for at observere evt. fejl på målere.

Faktura og betalingsservice:
I forbindelse med overtagelsen af administrationen har det ikke været muligt at overføre den nuværende aftale med BetalingsService fra Syd Energi, derfor vil det være nødvendigt at tilmelde den første opkrævning, til betalingsservice.

I August vil der grundet omlægningen komme både en årsopgørelse for 2017/18, fra Syd Energi og en 1.a conto regning fra os for varmeåret 2018/19. Vi undskylder det bøvl det måtte medføre vores andelshavere.

Administration og Flytning:
Hvis du/I fremadrettet har spørgsmål omkring din varmeopkrævning eller lignende skal du/I kontakte vores administration. Det er også her informationer omkring flytning, navneændring og væsentlige ændringer i forbrug mv. skal meddeles.

Der er mulighed for at ringe på telefon 74 66 90 85, indtaste i eForsyning (koden bliver tilsendt med 1. a conto regning), maile på info@ghh-fjernvarme.dk eller at møde personligt op på kontoret, Surbækvej 10, Hellevad, 6230 Rødekro.

Kontoret er åben mandag til torsdag i tidsrummet kl. 9.00-13.00, eller efter aftale.

Har du akut behov for hjælp, kan vagten altid kontaktes hele døgnet på tlf. 74 66 90 85.Vi glæder os til at servicere jer, og hjælpe jer med jeres evt. problemer. 

25. maj 2018

EU indfører nye persondataregler

EU har indført nye persondataregler, og GHH har derfor udarbejdet en ny privatlivspolitik.

Hvad betyder det for dig?
For dig betyder det, at du bl.a. har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har på dig, og hvordan vi bruger dem.

Du behøver ikke selv at gøre noget
Du behøver ikke selv at gøre noget i forhold til de nye regler. GHH lever op til de nye regler og vi passer godt på dine oplysninger.

SE PERSONDATAREGLER FOR GHH  - KLIK HER!

8. juni 2015

Tilskud til energirenovering

Du kan nemt og hurtigt beregne og søge tilskud hos os, hvis du skal energirenovere. Vi giver tilskud til efterisolering af vægge, tag og rør, udskiftning af varmtvandsbeholder, konvertering til fjernvarme og mange andre ting. Vi giver tilskuddet uanset om du gør det selv eller får hjælp fra en håndværker. Læs mere her!

GHH ønsker aftaler med håndværkere

Er du håndværker og ønsker du at formidle tilskud til dine kunder? Vi indgår gerne en aftale med dig om, at du beregner og indberetter tilskuddet på vegne af dine kunder. Det er kunden, der får tilskuddet, men det tager ikke lang tid for dig at formidle det, og det kan være grunden til at du får entreprisen, for det er god kundeservice. Læs mere her.