2. november 2023

Motivationstarifs Folder

Tilbage i august 2023, hustandsomdelte GHH fjernvarme nedenstående folder. 

Den kan hentes her under.


 

31. oktober 2023

Bykredsmøde afholdt

Torsdag den 26. oktober var omkring 10% af vores forbrugere samlet til det årlige bykredsmøde. Hele 65 personer var mødt op til vores møde hvor vi informerede omkring driften, afsluttede projekter, det godkendte regnskab og budgetter for indeværende og kommende regnskabsår. Afslutningsvist var der valg til repræsentantskabet, der er den øverste myndighed i GHH Fjernvarme

27. september 2023

Åbent hus i Hellevad.

Lørdag afholdt vi åbent hus i Hellevad.

Vi havde ca. 60-70 besøgende, og vil gerne takke for opbakningen.

Skulle der opstå spørgsmål er i velkommen til at kontakte os.7. september 2023

ÅBENT HUS - OPDATERING

 


GHH Fjernvarme ønsker at indvie vores nye varmepumpeanlæg. Dette gøres med et åbent hus arrangement lørdag den 23. september 2023 fra 11.00-14.00

Program:

11.00 – Velkomst og indvielse af vores nye varmepumpeanlæg i Hellevad

11.30 – Åbnes der op for rundvisning

11.45 – Åbner vi udstillingen

·         Danfoss står klar med råd og vejledning i valg og justering af dit varmesystem, ventiler mm.

·         Metro Therm står klar til en snak om gamle og nye installationer

·         GHH Fjernvarme og bestyrelse står klar til en snak om afkøling og hjælp til blandt andet eForsyning.

 

12.00 – Vil vi være vært ved en grillpølse samt øl/vand.

14.00 – Tak for i dag

Vi håber at se forbrugerne fra alle 3 byer, naboer og samarbejdspartnere til en hyggelig dag, hvor der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål.

 

GHH bestyrelse og personale

 

  


18. juli 2023

Fjernvarmedeklaration 2022/23

Nedenfor kan vores fjernvarmedeklaration hentes. Deklaration er en del af politikernes ønske om at forbrugeren kan se hvor meget energiselskaberne i Danmark forurener. 

Deklarationen tager dog ikke højde for at størstedelen af den strøm vi køber, til varmepumper og elkedler er købt på dage hvor det blæser eller er høj sol.


Nedenstående viser hvordan vi reelt har produceret vores varme i samme periode, og hvordan vi fremadrette forventer at producerer varmen efter monteringen af varmepumper og elkedler. 
30. marts 2023

GHH Fjernvarme hæver prisen

 

GHH fjernvarme er nødsaget til at varsle en væsentlig prisstigning ud til vores forbrugere, da vi nu også bliver ramt af energikrisen og de forhøjede tariffer på leverancen af el til værket.

I sidste regnskabsår (2021/22), havde vi et positivt regnskab og kom ud med en overdækning (overskud) på ca. 800.000 kr. Dette resultat har vi i indeværende regnskabsår nydt godt af og kunne derfor nøjes med at hæve prisen sidste sommer med 25 kr/MWh, trods energikrise, inflationen og krigen i Ukraine.

I indeværende regnskabsår (2022/23) har vi holdt budgetterne og de foreløbige tal viser at vi kommer ud med et lille plus, med forbehold for at de kommende måneders vejr, god kan nå at rykke ved det endelige regnskab.

En af grunde til at vi har kunne holde budgetterne er at vi allerede i marts måned 2022 fik sikret vores flis priser frem til 1/7-2023. Flis priserne er steget markant inden for det sidste år og der er set prisstigninger i perioder på op til 250-300%. Disse stigninger er vi ikke blevet ramt af indtil nu, men vi forventer en stigning, trods vi har en god dialog med vores leverandører.

I midt i december måned, idriftsatte vi vores varmepumpe og elkedel i Hellevad, vi ser stadig dette projekt som en vigtig udvikling for at gøre os uafhængig af flis og gas. Grundet de sidste års investeringer i varmepumper og elkedler, forventer vi også at vi i det kommende regnskabsår (2023/24), kan bruge en flis af ringere kvalitet og med højre fugtindhold, da vi nu har mulighed for at hjælpe til med varmepumperne og elkedlerne i spidslast situationerne.

Den 1 januar 2023, trådte N1s nye el tariffer i kraft, hvilket har medført at omkostningerne til produktionen af varme på varmepumpe anlægget og elkedlen er steget.

Med de stigende priser på flis og el-tariffer, ved vi allerede nu at der vil komme en stigning på varmen den 1/7-2023. Da vi forventer en stigning på over 10% skal vi jf. varslingsreglerne varsle dette minimums 3 måneder før ikrafttrædelse.

På nuværende tidspunkt forventer vi en prisstigning på ca. 200kr/MWh, dette vil medføre at de månedlige omkostninger vil stige 250-300kr, svarende til:

·         Standardhus 130m3, 18.1MWh – 300kr/måned

·         Standardlejlighed 75m3, 15MWh – 250kr/måned


Vi er naturligvis trætte af situationen, og arbejder altid på at producere vores varme billigst muligt.

Bestyrelsen 

2. december 2022

Til information

Vi har i dag udsendt forbrugsinformationer, jf. ny EU lov, hvor vi i de 8 koldeste måneder skal informere jer forbrugere om jeres forbrug.

Informationerne er udsendt via. en af følgende måder, hvor mail har 1. priotet da det er gratis for os.
1.mail
2. sms
3. É-boks
4. pr. brev

15. september 2022

Varmepumpe og El-Kedel i Hellevad

GHH Fjernvarme fik i dag leveret vores 2 varmepumper på varmeværket i Hellevad . Varmepumperne er samlet og venter nu kun på tilslutningen af fjernvarmevand, strøm ca. 400A, og styringssignal. Dette bliver tilkoblet i løbet af den næste måned, og vi forventer at være i drift ca. uge 42.

Samtidig tilslutter vi også en 500kW El-kedel, som giver os backup ved nedbrud på vores andre anlæg, samt billig varme de dage vinden blæser meget. GHH personale og bestyrelse glæder sig til at kunne idriftsætte endnu en varmepumpe, som skal være med til at sprede vores aktiviteter og dermed spille på flere "heste" i årene frem.


 

24. juni 2022

Tjek dit anlæg for utætheder

Vi oplever lige nu at vi mister vand på værket i Genner, vi har derfor udarbejdet nedenstående folder så I selv kan tjekke jeres anlæg for utætheder :)