18. august 2019

⛔️⛔️⛔️ HOVSLUND ⛔️⛔️⛔️

Vi har idag i forbindelse med et strømudfald haft en kort afbrydelse i varmeleveringen.

Strømudfaldet har medført en skade på vores system der styre værket, hvilket medføre at vi driver værket manuelt, og dermed ikke modtager alarmer fra dele af værket i Hovslund.
Vi tjekker ofte værket. og har hævet fremløbstemperaturfor at sikre i får varme.
Skulle nogle opleve udfald i varmeleveringen er i meget velkommen til at kontakte Thorkild på 74669085 og tryk 2
Vi beklager de gener udfaldet her medført.

26. juni 2019

Afgørelse fra Forsyningstilsynet
Kære forbruger

Som varslet i april måned, er varmeåret 2018/19 desværre ikke gået, som vi havde forventet økonomisk og vi får dermed et underskud (underdækning). Dette underskud skal vi have hentet hjem over de næste 2 år.

Vi fremsendte den 9. april 2019 en ansøgning til Forsyningstilsynet, hvor vi anmodede om muligheden for at fordele underskudet over en 4-årig periode, frem til 30. juni 2023. Denne anmodning blev fra Forsyningstilsynet delvist afvist den 19. juni 2019. I deres afgørelse afviste de afviste en 4-årig periode, men samtidig gav os lov til at fordele underskudet over en 2-årig periode.

Da man, ifølge Forsyningstilsynets regler skal varsle en væsentlig prisstigning med 3 måneder, og I, som forbrugere, først har fået information om dette i 1. uge i april, vil vi være nødt til at have forskellige priser i varmeåret 2019/20.

For at gøre afregningen af de to priser, så smertefrit som muligt, har vi lavet en fjernaflæsning af jeres måler den 10. juli 2019. Denne aflæsning vil fremgå af jeres årsopgørelse til næste år med en pris på 425,00 kr pr MWh (inkl. moms) for forbruget i perioden 1. juli 2019 - 10. juli 2019.

Forbruget resten af året vil blive afregnet til den højere takst på 650,00 kr. pr MWh (inkl. moms).

Vi forventer at varmeprisen i varmeåret 2020/21 vil ligge uændret på 650,00 kr. pr MWh (inkl. moms), hvorefter vores prognoser viser, at prisen vil falde til under 600,00 kr. pr MWh (inkl. moms).


Med venlig hilsen
Bestyrelse og personale

Genner, Hellevad & Hovslund
Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a.

 

5. april 2019

Varsling om prisstigning af fjernvarme

Kære forbruger
Varmeåret 2018/19 er desværre ikke gået, som vi havde forventet økonomisk.

Vi var ved budgetlægningen opmærksomme på, at det meget omtale grundbeløb delvist ville bortfalde 1. januar 2019. Men grundet den meget varme og tørre sommer har elprisen også været høj, hvilket har resulteret i at vores variable grundbeløb i efteråret 2018, har givet 830.000 kr. mindre end forventet.

Vores brændselspriser er pr. 1. januar 2019 steget, grundet den varme sommer og manglen på halm, hvilket vi forventer giver et merforbrug på ca. 100.000 kr. ved regnskabsafslutning den 30. juni 2019.

Vi har gjort hvad der har været muligt for, at reducere vores omkostninger, ved blandt andet at finjustere vores flis anlæg, reducere varmetabet samt forsøge os med andre brændselstyper. Sidstnævnte har dog ikke givet gode resultater.

Alt i alt forventer vi at gå ud af regnskabsåret 2018/19 med et underskud (underdækning) på ca. 960.000 kr., og ser os derfor nødsaget til at hæve prisen til et niveau på ca. 585-605 kr./MWh, fra varmeåret, der starter den 1. juli 2019.

Prisen ligger til godkendelse hos Forsyningstilsynet, og er derfor ikke endeligt fastlagt.

Med venlig hilsen
Bestyrelse og personale
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a.

30. juni 2018

Fjernaflæsning af målere

Fra den 1. juli 2018 overtager vi selv administrationen af Genner, Hellevad & Hovslund Forenede Kraftvarmeværker A.m.b.a. Det betyder, at der for dig som kunde vil være nogle ændringer, som vi vil beskrive for dig her under.

Fjernaflæsning af målere:
Vi fjernaflæser fra d.d. alle måler på månedsbasis, når systemet er oppe at køre vil der være muligt at se månedsforbrug via. www.eforsyning.dk/ghh
Vi aflæser målerne med henblik på optimering af ledningstabet, og for at observere evt. fejl på målere.

Faktura og betalingsservice:
I forbindelse med overtagelsen af administrationen har det ikke været muligt at overføre den nuværende aftale med BetalingsService fra Syd Energi, derfor vil det være nødvendigt at tilmelde den første opkrævning, til betalingsservice.

I August vil der grundet omlægningen komme både en årsopgørelse for 2017/18, fra Syd Energi og en 1.a conto regning fra os for varmeåret 2018/19. Vi undskylder det bøvl det måtte medføre vores andelshavere.

Administration og Flytning:
Hvis du/I fremadrettet har spørgsmål omkring din varmeopkrævning eller lignende skal du/I kontakte vores administration. Det er også her informationer omkring flytning, navneændring og væsentlige ændringer i forbrug mv. skal meddeles.

Der er mulighed for at ringe på telefon 74 66 90 85, indtaste i eForsyning (koden bliver tilsendt med 1. a conto regning), maile på info@ghh-fjernvarme.dk eller at møde personligt op på kontoret, Surbækvej 10, Hellevad, 6230 Rødekro.

Kontoret er åben mandag til torsdag i tidsrummet kl. 9.00-13.00, eller efter aftale.

Har du akut behov for hjælp, kan vagten altid kontaktes hele døgnet på tlf. 74 66 90 85.Vi glæder os til at servicere jer, og hjælpe jer med jeres evt. problemer. 

25. maj 2018

EU indfører nye persondataregler

EU har indført nye persondataregler, og GHH har derfor udarbejdet en ny privatlivspolitik.

Hvad betyder det for dig?
For dig betyder det, at du bl.a. har ret til at vide, hvilke oplysninger vi har på dig, og hvordan vi bruger dem.

Du behøver ikke selv at gøre noget
Du behøver ikke selv at gøre noget i forhold til de nye regler. GHH lever op til de nye regler og vi passer godt på dine oplysninger.

SE PERSONDATAREGLER FOR GHH  - KLIK HER!

8. juni 2015

Tilskud til energirenovering

Du kan nemt og hurtigt beregne og søge tilskud hos os, hvis du skal energirenovere. Vi giver tilskud til efterisolering af vægge, tag og rør, udskiftning af varmtvandsbeholder, konvertering til fjernvarme og mange andre ting. Vi giver tilskuddet uanset om du gør det selv eller får hjælp fra en håndværker. Læs mere her!

GHH ønsker aftaler med håndværkere

Er du håndværker og ønsker du at formidle tilskud til dine kunder? Vi indgår gerne en aftale med dig om, at du beregner og indberetter tilskuddet på vegne af dine kunder. Det er kunden, der får tilskuddet, men det tager ikke lang tid for dig at formidle det, og det kan være grunden til at du får entreprisen, for det er god kundeservice. Læs mere her.