17. juli 2022

Ferie lukket UGE 29

 Kontoret holder lukket i uge 29, vi kan kun kontaktes ved akutte tekniske problemer.

24. juni 2022

Tjek dit anlæg for utætheder

Vi oplever lige nu at vi mister vand på værket i Genner, vi har derfor udarbejdet nedenstående folder så I selv kan tjekke jeres anlæg for utætheder :)


 

GHH - Fjernvarme hæver prisen med 25 kr./MWh

Tilbage i januar måned meddelte GHH, at fjernvarme ikke ville stige på daværende tidspunkt. I januar var vi ikke bekendt med, at Rusland ville invadere Ukraine blot en måned senere.

Det kommer ikke som nogen overraskelse, at alt stiger for tiden og på trods af, at GHH i varmeåret 2021/22 forventer at gå ud med en pænt overskud, kan vi ikke vide os sikre på, at dette overskud kan dække meromkostningerne til energi det næste år.

Derfor ser vi os nødsaget til at hæve prisen med 25 kr./MWh for at sikre vores økonomi.

Stigningen svarer til, at en familie i lejlighed eller hus vil får en meromkostning på 200-500 kr./år.

Vi håber på jeres forståelse i denne ekstraordinære situation.

 

Varmepumpe anlæg i Hellevad

Vi kan i øvrigt informere om, at vi har igangsat et varmepumpe- og elkedelprojekt i Hellevad. Projektet skal bane vejen for, at vi i GHH ikke er så afhængige af en specifik brændselstype, men vi i årene frem kan bruge den energi, der er billigst den pågældende dag.

Projektet har også den fordel, at vi kan producere alt vores varme uafhængig af Gas.

Projektet forventes at blive i driftssat i uge 44.

 

12. januar 2022

El- og Gaspriserne stiger - GHH Fjernvarme forventer ikke varmeprisen følger med

Der har i efteråret, og i specielt i december, været meget snak i medierne omkring de forventede store stigninger på fjernvarme som følge af stigende el-og gaspriser.

GHH Fjernvarmes primære produktion sker via træflis, som vi handler minimum et år ad gangen. Derfor ved vi allerede nu, hvad vores omkostninger på flisen bliver frem til 30/6-2022.

Med de prognoser vi har på nuværende tidspunkt fra vores leverandører, forventer vi at prisen på flis vil stige en lille smule til næste fyringssæson 2022/23, fordi vi ved at omkostningerne til transporten bl.a. er belastet af de stigende energipriser.


På årsbasis producerer vi normalt kun 1-3% af vores varme via gas. Dette tal er dog lidt højere i år, da de høje elpriser har medført at vi har produceret lidt el til markedet på vores gasmotorer, når vi har kunnet drage økonomisk fordel af dette.

I november 2020 blev der installeret en varmepumpe i Genner. Varmepumpen bruger el til at producere varmen og har derfor været belastet af de stigende elpriser. Varmepumpen har derfor ikke kørt så meget som vi havde forventet. Der har til gengæld været en stor økonomisk gevinst, når det blæser og om natten, hvor elpriserne har været lavere. Vigtigst af alt har den kunne holde "gassen fra døren". Derfor arbejder vi også videre med planerne om at etablere en varmepumpe i Hellevad.

Fjernvarmen er et komplekst system, hvor vi hele tiden forsøger at skabe et robust produktionsmix, for at vi fremadrettet ikke er så afhængige af en specifik brændselstype. Vi kigger hver dag på hvor meget varme, der skal produceres og hvordan vi kan producere den til den bedst mulige pris, for på den måde at holde varmeprisen nede for jer forbrugere.

GHH Fjernvarme forventer at kunne holde varmeprisen 2022/23 på samme niveau, uden væsentlige ændringer.

Med ønsket om et godt nytår
 
GHH Fjernvarme Personale og Bestyrelse