2. december 2022

Til information

Vi har i dag udsendt forbrugsinformationer, jf. ny EU lov, hvor vi i de 8 koldeste måneder skal informere jer forbrugere om jeres forbrug.

Informationerne er udsendt via. en af følgende måder, hvor mail har 1. priotet da det er gratis for os.
1.mail
2. sms
3. É-boks
4. pr. brev

4. november 2022

Bykredsmøde afholdt

I går aftes var over 10% af vores forbrugere samlet til det årlige bykredsmøde. Hele 65 personer var mødt op til vores møde hvor vi informerede omkring driften, igangværende projekter, det godkendte regnskab og budgetter for indeværende og kommende regnskabsår.  Afslutningsvist var der valg til repræsentantskabet, der er den øverste myndighed i GHH Fjernvarme

Det er mange år siden der har været så stor interesse for vores bykredsmøder, om denne tilslutning skal tilskrives energikrisen eller at vi er begyndt at informere mere på bla. Facebook og SMS, ved vi ikke. Men vi vil forsøge at opretholde det nuværende informationsniveau.

GHH Fjernvarme, ser lige nu ikke grund til at hæve prisen yderligere en de 25kr/MWh pr. 1/7-2022. Stigningen på 25kr/MWh svare ca. til 400kr pr. standart husstand pr år.

Varmepumpe projektet i Hellevad er lidt forsinket for nuværende, og vi forventer at være i drift først i december.

15. september 2022

Varmepumpe og El-Kedel i Hellevad

GHH Fjernvarme fik i dag leveret vores 2 varmepumper på varmeværket i Hellevad . Varmepumperne er samlet og venter nu kun på tilslutningen af fjernvarmevand, strøm ca. 400A, og styringssignal. Dette bliver tilkoblet i løbet af den næste måned, og vi forventer at være i drift ca. uge 42.

Samtidig tilslutter vi også en 500kW El-kedel, som giver os backup ved nedbrud på vores andre anlæg, samt billig varme de dage vinden blæser meget. GHH personale og bestyrelse glæder sig til at kunne idriftsætte endnu en varmepumpe, som skal være med til at sprede vores aktiviteter og dermed spille på flere "heste" i årene frem.


 

24. juni 2022

Tjek dit anlæg for utætheder

Vi oplever lige nu at vi mister vand på værket i Genner, vi har derfor udarbejdet nedenstående folder så I selv kan tjekke jeres anlæg for utætheder :)


 

GHH - Fjernvarme hæver prisen med 25 kr./MWh

Tilbage i januar måned meddelte GHH, at fjernvarme ikke ville stige på daværende tidspunkt. I januar var vi ikke bekendt med, at Rusland ville invadere Ukraine blot en måned senere.

Det kommer ikke som nogen overraskelse, at alt stiger for tiden og på trods af, at GHH i varmeåret 2021/22 forventer at gå ud med en pænt overskud, kan vi ikke vide os sikre på, at dette overskud kan dække meromkostningerne til energi det næste år.

Derfor ser vi os nødsaget til at hæve prisen med 25 kr./MWh for at sikre vores økonomi.

Stigningen svarer til, at en familie i lejlighed eller hus vil får en meromkostning på 200-500 kr./år.

Vi håber på jeres forståelse i denne ekstraordinære situation.

 

Varmepumpe anlæg i Hellevad

Vi kan i øvrigt informere om, at vi har igangsat et varmepumpe- og elkedelprojekt i Hellevad. Projektet skal bane vejen for, at vi i GHH ikke er så afhængige af en specifik brændselstype, men vi i årene frem kan bruge den energi, der er billigst den pågældende dag.

Projektet har også den fordel, at vi kan producere alt vores varme uafhængig af Gas.

Projektet forventes at blive i driftssat i uge 44.