Kontakt GHH

Kontoret
Genner, Hellevad & Hovslund Forenede kraftvarmeværker A.m.b.a.
Surbækvej 10, Hellevad
6230 Rødekro
CVR nummer: 18429772

Tlf.: 7466 9085
email: info@ghh-fjernvarme.dk
Hjemmeside: www.ghh-fjernvarme.blogspot.dk

Kontoret er åbent mandag - torsdag kl. 9 - 13, samt efter aftale.

Faktura til GHH sendes til:
EAN-nummer 5790002475009
eller faktura@ghh-fjernvarme.dk

Driftsleder 
Anders Ravn-Nielsen
Direkte email: arn@ghh-fjernvarme.dk

Bogholder
Maibritt W. Dittfeld
Direkte email: mwd@ghh-fjernvarme.dk
Formand
Kjeld Andresen
tlf.: 6170 8918
Email: Kjeld.andresen@gmail.com